ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

อาคาร 1 ชั้น 2 แผนกงานทวิภาคี

ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ : 034-395093-5 ต่อ : 144

E - mail : nptcdve@gmail.com

Facebook : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม